Hem - R2B Software R2B
IntroduktionUttagMottagningUnderhållAnvändningRedovisningProgramvaror
SupportOm oss
arkivmoln.png

Lyckas arkivera elektroniskt

Ett arkiv är i grunden en samling handlingar ur arkivbildarens verksamhet. Att upprätta ett arkiv innebär helt enkelt att samla, ordna och redovisa sina handlingar på det sätt organisationen bestämt. Att arkivera, underhålla, vårda och tillgängliggöra materialet är en kontinuerligt pågående verksamhet. En verksamhet vars omfattning och ambition måste ställas mot de resurser som finns och de förutsättningar som råder. Det går alltid att arkivera både mer och bättre!

Ett e-arkiv är inget annat än den del av organisationens arkiv som utgörs av elektroniska handlingar. Det innebär att det egentligen inte behövs några särskilda produkter eller verktyg för att upprätta ett e-arkiv. Om organisationen har den aktuella informationen tillgänglig på lämpligt format kan man samla den på avsedd plats och förteckna detta. Vips, har man ett e-arkiv!

Arkiv får värde genom de handlingar som bevaras och informationen om dessa. Så för att vara värdefullt måste ett arkiv vara både omfattande och av god kvalitet. Vad gäller organisationens elektroniska information finns den huvudsakligen i de olika verksamheternas register- och stödsystem. Det innebär att den centrala frågeställningen för ett e-arkiv blir den om e-arkivering. Hur ska vi lyckas föra över informationen från källsystemen till e-arkivet på ett rimligt sätt avseende både kvalitet och kostnad? 

Marshal OAIS är vårt koncept med tillhörande programvaror för elektronisk arkivering.

Marshal OAIS gör det enkelt och ekonomiskt både att få ut informationen från era system och att få in den på ett strukturerat och kontrollerat sätt i ert e-arkiv. Skapar ni ert e-arkiv med Marshal OAIS får ni ett arkiv som är oberoende av de programvaror som använts för att upprätta det och där ni har innehållet tillgängligt i öppna format.

Marshal OAIS omfattar en mängd komponenter och lösningar som kan användas tillsammans eller var och en för sig. Här ingår bland annat:

 • Export och uttag ur källsystem. 
 • Mottagning och uppdatering.
 • Dokumentkonvertering (PDF/A).
 • Sökindexering av arkivobjekt.
 • Förteckning av arkivinnehåll
 • Verifiering och gallring.
 • Återsökning i och uttag ur arkivet.
komponentflöde.png

Vilka system kan arkiveras med Marshal?

Marshal erbjuder flera olika metoder som kan användas för att hämta ut information ur ett system. Hämtning kan ske såväl från systemets datalager som från dess tjänstelager eller presentationslager. Välj det sätt som är lämpligast för aktuellt källsystem och för den typ av information som ska arkiveras.

 • Datalager (relationsdatabaser)
  Hämtning direkt från datalagret kräver förståelse för källsystemet men ger också detaljerad kontroll. De flesta verksamhetssystem, t.ex. diariesystem, ärendehanteringssystem, journalsystem, affärssystem, ekonomisystem och register exporteras med fördel med detta gränssnitt. Marshal kan bl.a. kopplas mot Access, DB2, FileMaker, MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server och SQLite.

 • Tjänstelager (webbtjänster)
  De flesta moderna system erbjuder tjänstelager i form av webbtjänster. Att hämta informationen via ett tjänstelager är ibland enklare och i vissa fall, t.ex. för molntjänster, den enda möjligheten. Marshals funktionalitet omfattar både stöd för REST liksom för SOAP och WCF.

 • Presentationslager (webbsidor)
  Marshal kan hämta både enskilda webbsidor och hela sajter. Detta kan användas för att ladda hem filer, ta bilder av webbsidorna eller göra om sidorna till PDF-dokument.

Det går även att arkivera information som är en sammanställning ur flera system eller av flera informationstyper. För att illustrera detta har vi tagit fram ett exempel med platsannonser per kommun där information hämtats ur Wikipedias presentationslager och kombinerats med platsannonser från Arbetsförmedlingens tjänstelager.

© 2011-2016 R2B Software AB. All rights reserved.
Visit our international site Go to our international web site