Hem - R2B Software R2B
IntroduktionUttagMottagningUnderhållAnvändningRedovisningProgramvaror
SupportOm oss

Pressmeddelande avsett för omedelbar publicering.

Avsändare: R2B Software AB

Uppsala 2013-12-10

R2B Software först på e-arkivavtal med Sveriges kommuner och landsting

Nu kan över 500 organisationer, däribland landets kommuner och landsting, avropa R2B Softwares lösning för e-arkivering, Marshal OAIS. R2B Software har som första och hittills enda leverantör blivit godkänd för avrop på ramavtalet som uppskattas få en avropsvolym på c:a 63 miljoner årligen eller c:a 250 miljoner över avtalsperioden.

De 536 avropsberättigade organisationerna kan nu avropa R2B Softwares lösning, Marshal OAIS, från ramavtalet e-arkiv 2013.

Efter ett stort förarbete och en lång och omfattande process har SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört upphandlingen och tecknat ramavtal med ett antal tilldelade ramavtalsleverantörer.

Trots att fler leverantörer fått teckna ramavtalet är det ännu bara R2B Software som får svara på avrop. För att få svara på avrop krävs nämligen ett godkännande från SKI eftersom det finns särskilda villkor som leverantören måste uppfylla. Godkännandet innebär helt enkelt att R2B till skillnad från övriga leverantörer redan kunnat visa för SKI att man uppfyller dessa särskilda krav. Villkoren handlar om att kunna hantera s.k. förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er, vid leveranser till och från arkivet.

”För oss var det en självklarhet att prioritera detta arbete och att bli klara snabbt med SKI’s tester. Det innebär att vi redan nu är redo att leverera till alla som vill."

”Att tunga aktörer som Uppsala universitet redan har väl fungerande e-arkiv med Marshal OAIS gör att vi vetat att vi är rätt ute och löser rätt problem på rätt sätt. Att vi så snabbt kan visa att vi uppfyller SKIs krav är ytterligare ett kvitto på det.”

För mer information kontakta:

Joar Swenning, Ramavtalsansvarig R2B, 018-4957585

R2B Software är ett uppsalabaserat mjukvaruföretag som utvecklar och levererar verktyg, systemprodukter, lösningar och tjänster för verksamhetsnära IT i allmänhet och e-arkivering i synnerhet. Produkterna omfattar dels programvaror för att skapa den e-arkivlösning kunden behöver och dels verktyg för att göra e-arkivet meningsfullt genom att hjälpa kunden att få ut den information som ska arkiveras ur verksamhetens många olika källor. R2Bs verktyg gör det praktiskt möjligt att skapa och upprätthålla ett väl fungerande och användbart e-arkiv där källsystem efter källsystem kan anslutas till en rimlig kostnad.

R2Bs mål är enkelt: - Att erbjuda välfungerande och kostnadseffektiva lösningar oavsett om ni handlar direkt av oss eller av någon av våra partners. Mer information om e-arkivering med Marshal OAIS hittar du på webbplatsen www.r2bsoftware.se och om ramavtalet på www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/ramavtal/e-arkiv-2013

© 2011-2016 R2B Software AB. All rights reserved.
Visit our international site Go to our international web site