Hem - R2B Software R2B
IntroduktionUttagMottagningUnderhållAnvändningRedovisningProgramvaror
SupportOm oss

programvaror

Programvaror för elektronisk arkivering

Vi erbjuder ett stort antal programvaror som vi tagit fram för att möta vitt skilda behov. De viktigaste programvarorna när det gäller e-arkivering finner du i de två produktsviterna Marshal och Marshal OAIS som beskrivs här nedanför. 

Vill du veta än mer om till exempel olika Marshal-verktyg kan du hitta mer detaljerad och tekniskt inriktad information på vår internationella webbplats. Där hittar du även information om till exempel RISE som är våra verktyg för effektivare systemutveckling. Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter. Här finns våra kontaktuppgifter och information om vilka ramavtal vi har.


Marshal

Under produktnamnet Marshal erbjuder vi ett antal generella verktyg för dig som vill skapa en väl fungerande e-arkivlösning. Marshal omfattar bland annat verktyg för strukturerade uttag och bearbetning av data ur olika källsystem.

I en verksamhet med många olika system att arkivera, är denna typ av verktyg oftast avgörande för möjligheten att på ekonomiskt och praktiskt realistiskt sätt skapa en e-arkivlösning som fungerar för alla de olika källorna.

Dessa export- och importverktyg kan självfallet även användas för många olika typer av tillämpningar som till exempel i migrerings- och integrationslösningar.

Editor Ett verktyg för att definiera datauttag, leveransfiler och paket av leveransfiler. Definitionerna lagras i XML och kan användas direkt eller av andra programvaror. Läs mer
Archiver En generell s.k. harvester för att göra uttag av information ur olika källsystem och skapa leveranser utifrån givna definitioner. 
Läs mer
Harvesters Specifika s.k. harvesters för att göra uttag av information ur specifikt källsystem och skapa leveranser utifrån givna definitioner.
Läs mer
Signaller Ett programpaket som kan användas för att vänta på förändringar i en databas och köra leveransjobb när dessa intäffar.   Läs mer
Xml Batch Editor Verktyg för validering, efterbehandling och komplettering av leveransfiler och paket av leveransfiler.  Läs mer
Viewer Programvara som tillåter slutanvändare att ta del av innehållet i leveranser och visualisera XML-filer.  Läs mer

Marshal OAIS

Med produktsviten Marshal OAIS erbjuder vi ett antal programvaror specifikt för arkivering och hantering av e-arkiv. De innehåller bland annat stöd för leveransmottagning, arkivunderhåll, index- och sökhantering samt arkivexporter.

Produkterna används för sig eller tillsammans och med fördel tillsammans med Marshal-verktyg för att skapa den kompletta e-arkivlösning som passar er verksamhets behov bäst. Produkterna i Marshal OAIS fungerar dock utmärkt även för andra leveranslösningar på samma sätt som Marshal-produkterna även kan användas för att göra uttag till helt andra typer av e-arkiv.

Ingest
En konfigurerbar standardimplementation av en mottagningsprocess. Programmet arkiverar leveranspaket i enlighet med ett uppsatt regelverk.

Data Manager
Ett arkivförteckningsprogram med bland annat funktionalitet för registrering, sökning, underhåll och övervakning av arkivbeståndet.
Portal GUI
En generell, konfigurerbar portal för återsökning och användning av arkiverad information. Portalen erbjuder möjlighet till rapporter, delegerad registrering och naturligtvis att söka i såväl databaser som dokument.
Portal API
Tillgängliggör arkivbestånd för era egna lösningar eller integrering i andra system. Motsvarar Portal GUI men för programmatisk användning istället för via användargränssnitt.
OAI-PMH En webbapplikation som tillåter skörd av arkiverat metadata och innehåll ur Marshal OAIS enligt OAI-PMH-standarden.  
PDFA
En programvara för kontrollerad konvertering till PDF/A. Programmet kan köras såväl automatiskt vid export av system som manuellt vid arkivunderhåll i Marshal OAIS Data Manager.
Antivirus
Ett program för viruskontroll av leveranser till arkivet. Programmet kan köras automatiskt som en del i leveransprocessen till arkivet.
Arkivredovisning Ett fristående system (databas med klient) för verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA-FS 2008-4.


© 2011-2016 R2B Software AB. All rights reserved.
Visit our international site Go to our international web site